فروشگاه ورودی 

آدرس:

کیلومتر30 اتوبان تهران-قم، فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، ضلع غربی سالن مسافرین ورودی (جنب ایستگاه تاکسی)

مساحت:
80 متر مربع

تلفن تماس:
(021) 44667214

ایمیل:
IKIA@freeshops.ir

سرپرست شعبه :
آقای همتی