دکتر یزدانیان مدیرعامل شرکت فروشگاه های آزاد شاهد:
در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، فروشگاه های آزاد شاهد در مبادی خروجی کشور با هدف توسعه صادرات تولیدات  کارخانجات داخلی، فعال خواهد شد.
 
ادامه خبر در  اخبار ما ...
-------